Vui lòng lựa chọn một món quà mà bạn muốn Thời hạn sử dụng của voucher sẽ được tính kể từ khi bạn chọn quà và nhấn nút “ĐỒNG Ý” nhận quà. Vì vậy để đảm bảo không bị hết HSD, bạn nên bắt đầu thao tác khi đã xác định thời điểm đến cửa hàng

Nếu gặp vấn đề khi nhận quà, vui lòng liên hệ hotline: 0899 189 199