Tuyển dụng

Trở thành thành viên của UrBox, trở thành người tiên phong và chung tay tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp.

Vị trí cần tuyển Bộ phận Địa điểm
[HN-HCM] PARTNERSHIP EXECUTIVE PARTNERSHIP Hà Nội/Hồ Chí Minh
[HN,HCM] JUNIOR DEVELOPER PHP/NODEJS DEVELOPER Hà Nội/Hồ Chí Minh
Graphic Designer FullTime Graphic Designer Hà Nội/Hồ Chí Minh
DIGITAL MARKETING EXECUTIVE MARKETING Hà Nội/Hồ Chí Minh