Tuyển dụng

Trở thành thành viên của UrBox, trở thành người tiên phong và chung tay tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp.

Vị trí cần tuyển Bộ phận Địa điểm
[HN] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN - FULLTIME Hành Chính Hà Nội
[HN] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG FULLTIME Hành Chính Hà Nội
[HN] CONTENT WRITER - FULLTIME Marketing Hà Nội
[HN] DIGITAL MARKETING EXECUTIVE - FULLTIME Marketing Hà Nội
[HN] GRAPHIC DESIGNER - FULLTIME FullTime Marketing Hà Nội
[HN,HCM] OPERATION ONLINE - FULLTIME Vận Hành Hà Nội/Hồ Chí Minh
[HN/HCM] OPERATION OFFLINE - FULLTIME Vận Hành Hà Nội/Hồ Chí Minh
[HN,HCM] JUNIOR DEVELOPER PHP/NODEJS (Up to $1000) IT Hà Nội/Hồ Chí Minh