logoFull.svg
ic_flag_vi

HỘP QUÀ GẮN KẾT, GIẢM SÂU 5.000.000 VNĐ VỚI THẺ VISA DOANH NGHIỆP

DEAL HOT DOANH NGHIỆP

Giảm tối đa 5.000.000đ khi mua voucher UrBox bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp!

Tặng thêm tài khoản UrBox portal miễn phí.

Chương trình diễn ra từ: Từ 01/06/2024 đến 30/06/2024

Thể lệ chương trình, vui lòng xem thông tin bên dưới

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

“HỘP QUÀ GẮN KẾT, GIẢM SÂU 5.000.000 VNĐ VỚI THẺ VISA DOANH NGHIỆP”

1. Tên chương trình: Đặt hàng UrBox, giảm sâu 5.000.000 VNĐ với thẻ Visa Doanh nghiệp.

2. Mức ưu đãi: Giảm 10%, tối đa 5.000.000 VNĐ khi Khách hàng có phát sinh giao dịch mua Voucher của UrBox (bao gồm E-voucher, eGift) và thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp.

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả thẻ Doanh nghiệp Visa còn hiệu lực và phát hành tại Việt Nam (bao gồm các thẻ Doanh nghiệp Visa được phát hành trong thời gian triển khai chương trình). 

4. Thời gian triển khai chương trình: Từ 01/06/2024 đến 30/06/2024 (hoặc đến khi ngân sách Chương trình được sử dụng hết, tùy vào thời gian nào đến trước) 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Voucher của UrBox, bao gồm các sản phẩm e-Voucher, eGift (không bao gồm mã nạp điện thoại). Nội dung chương trình khuyến mại: 

6. Chủ thẻ Visa Doanh nghiệp có phát sinh giao dịch mua voucher của UrBox, bao gồm các sản phẩm e-Voucher, eGift sẽ được giảm 10% giá trị giao dịch, tối đa 5.000.000 đồng. 

7. Các quy định khác

  • Áp dụng mức giảm trên giá sản phẩm, khách hàng phải chịu các chi phí phát sinh khác (in ấn, vận chuyển,…) 
  • Khi ngân sách đã hết, chương trình có thể kết thúc trước hạn. Trong trường hợp chấm dứt chương trình trước hạn, UrBox sẽ thông báo đến các Sở công thương và được các Sở công thương chấp thuận, UrBox sẽ thông báo đến khách hàng trên website: www.urbox.vn . Việc chấm dứt chương trình trước hạn vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình.
  • Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi Nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa Chủ thẻ và Nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa. 
  • Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa và/hoặc Nhà cung cấp là quyết định cuối cùng. 
  • Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để Chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là Nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, Chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân Chủ thẻ và Nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này. 
  • Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, Chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

8. Thông tin liên hệ: 

  • Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng liên hệ hotline: 1900 299 232 
  • Hoặc Email hỗ trợ: [email protected]