Chính sách
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG
 
Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của Khách hàng. 
Đây là các thông tin mà Urbox cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Urbox liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Urbox cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến urbox.vn. 
Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của Khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng Khách hàng khi mua sắm tại urbox.vn, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với Khách hàng khi cần.
Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức nhận Voucher điện tử và thanh toán cũng được Urbox nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 
Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Urbox về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
Phạm vi sử dụng thông tin
Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Urbox.
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.
Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.
Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Urbox.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Urbox sẽ hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. 
Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.
 
Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Urbox.
Phương thức và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân;
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Urbox. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Urbox sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. 
Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: [email protected]
Urbox.vn sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.
Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về mật khẩu khi dùng chung máy tính với nhiều người. 
Khi đó, Khách hàng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của urbox.vn.
urbox.vn cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của urbox.vn vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa urbox.vn với Khách hàng
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của urbox.vn chỉ được áp dụng tại www.urbox.vn. 
Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại urbox.vn. 
Khách hàng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này